HP Pavilion dv7-1451nr

HP G60 (441us)

HP G60-443CL

HP Pavilion dv7 (2173cl)

HP Pavilion dv6-1230us